Aansluiten bij KBLVB Like us on facebook Follow us on Twitter

Fair-play: Regels

De fairplay-reward en de fairplay-award

Respect, eerlijkheid en sportiviteit zijn sleutelwoorden waaraan de KBLVB veel waarde hecht. Opdat het geen holle woorden zouden zijn heeft uw KBLVB de Fair Play Award in het leven geroepen.

Hoe onze fairplay-formule werkt kan u hieronder lezen.

Spelregels:

1. Alle ploegen, die aan de competities van de KBLVB deelnemen, komen in aanmerking voor een door de vzw OVNPV (Ondersteuning van Vlaamse niet-professionele voetbalsport) gesponsorde Fair Play Award.

2. Per reeks worden alle ploegen geŽvalueerd, rekening houdend met alle competitiewedstrijden, die zij spelen. Deze evaluatie geeft een coŽfficiŽnt, resultaat van het totaal aan opgelopen strafpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden.

3. Een ploeg krijgt strafpunten:
a. 1 voor een gele kaart
b. 5 voor een rode kaart
c. 10 voor een forfait (zowel verklaard als opgelegd forfait)

4. Wordt uitgesloten uit de Fair Play ranking:
a. de ploeg waarbij fraude of poging tot fraude ontdekt wordt;
b. de ploeg die daden stelt die indruisen tegen de sportieve en ethische waarden die de KBLVB nastreeft.

5. In elke reeks wordt de ploeg met de laagste coŽfficiŽnt uiteraard eerste geklasseerd en de ploeg, die na afsluiten van de competitie, eerste staat ontvangt de Fair Play Award. Bij gelijke stand zal rekening worden gehouden met de strafpunten uit de bekercompetities.

6. De winnaars van de Fair Play Award ontvangen een premie van Ä 10 per competitiewedstrijd met een minimum van Ä 75 per laureaat. De berekening van het aantal wedstrijden van iedere reeks gebeurt op 1 oktober van ieder jaar.

7. De Fair Play Award wordt niet toegekend in de reeks waarin geen enkele ploeg een coŽfficiŽnt heeft lager dan 0,3. In geval van betwisting oordeelt de Raad van Bestuur van de KBLVB tegen wiens beslissing geen beroep mogelijk is.

8. De winnaars ontvangen hun premie via het 1e rekeninguittreksel van het seizoen dat volgt op de toekenning.

< Terug...

Disclaimer © Website by Creations.be | Design by Mattgraphix.be
eXTReMe Tracker