KBLVB: Nieuwsberichten

KBLVB + VFV + VMF = VOETBAL VLAANDEREN

Aandachtige lezers van kranten hebben wellicht hier en daar al kennis genomen van de mededeling dat de Voetbalfederatie Vlaanderen, de Vlaamse minivoetbalfederatie en de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond op 27 april een raamovereenkomst hebben ondertekend, m.a.w. een overeenkomst waarin de grote lijnen van een belofte tot fusie vervat zijn.

Het was niet de bedoeling dat onze leden deze belangrijke stap langs de pers zouden vernemen, maar het perscommuniqué omtrent deze belangrijke gebeurtenis in het Vlaamse voetballandschap ging zo vlug de deur uit en dan nog op het moment dat de Voetbal Amateur net verschenen was dat we gewoonweg “in snelheid gepakt zijn”.

Erg is dit natuurlijk niet want aan deze stap, die onmiddellijk door o.m. de Minister van Sport fel geapprecieerd werd, mocht terecht met een zekere fierheid binnen de kortste keren ruchtbaarheid gegeven worden.

Maandenlange onderhandelingen tussen de verschillende partijen hebben dus geleid tot de “raamovereenkomst”, die moet uitmonden in een fusievoorstel en leiden tot een nieuwe federatie, met name VOETBAL VLAANDEREN.

Vooraleer het uiteindelijk zover komt is er uiteraard nog een pak werk te verzetten en zullen de bestuursorganen en vooral de algemene vergadering van de onderscheiden verenigingen nog een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen.

Ondertussen willen wij, zoals bij een vroegere gelegenheid al gesteld, beklemtonen dat er voor het seizoen 2016-2017 geen enkele wijziging komt aan de organisatie van de competities en pas later zal bepaald worden hoe de verdere evolutie in elkaar wordt gezet.

Van alle details houden wij u vanzelfsprekend verder op de hoogte en trachten we rapper te zijn dan de pers.

Van harte sportieve groet.

Uw Raad van Bestuur


Reactie Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op raamovereenkomst en oprichting Voetbal Vlaanderen:

“Dit is een gigantische stap voorwaarts in de meest populaire sport van Vlaanderen. De beslissing om Voetbal Vlaanderen op te richten, ligt volledig in lijn met mijn voorstellen tot hertekening van het sportlandschap. We moeten evolueren naar één federatie per sport, zodat de sportorganisaties professionaliseren, betere producten voor hun sporters kunnen ontwikkelen en er meer middelen naar de sporters gaan in plaats van naar allerlei overkoepelende besturen. Ik feliciteer de Voetbalfederatie Vlaanderen, de Vlaamse minivoetbalfederatie en de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond met de stap die ze vandaag genomen hebben. Voetbal Vlaanderen wacht een mooie toekomst.”

< Terug...

Disclaimer © Website by Creations.be | Design by Mattgraphix.be
eXTReMe Tracker